Dit document geeft weer hoe Tom Callebaut, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van Stuurbrevet.be. Deze regeling is van toepassing op deze website en op alle internet-initiatieven van Tom Callebaut.

Tom Callebaut respecteert de privacy van de bezoekers van zijn websites en gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van bezoekers.

Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (conform wet van 8 december 1992).

Tom Callebaut neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de bezoekers. Niemand anders dan Tom Callebaut heeft toegang tot Uw gegevens, tenzij U hier uitdrukkelijk zelf mee toestemt.

Tom Callebaut bewaart in zijn databanken informatie die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de diensten te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening te verbeteren en om gebruikers verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Tom Callebaut verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op de gratis diensten. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie kan gebruikt worden door Tom Callebaut voor marketing-doeleinden, en zal slechts gedeeld worden met contractueel verbonden partijen als dit een gemeenschappelijk project betreft. In geen geval zal Tom Callebaut de verkregen informatie doorverkopen aan derden.

Ten allen tijde behoudt de gebruiker recht op inzage en correctie. Hiertoe dient de klant in te loggen en naar de daartoe bestemde pagina te gaan. In geval van onmacht of indien de gebruiker niet in staat is de gegevens elektronisch te wijzigen of te verwijderen, kan deze gebruiker hiertoe schriftelijk contact opnemen met Tom Callebaut, Grotendriesstraat 4, B-9310 Meldert (O.-Vl.) of via het contactformulier en dit ten allen tijde.

Daarnaast wordt ook informatie verzameld in log-files: bij het bezoek van deze site, of erna, verwerkt Tom Callebaut anonieme statistische gegevens over het bezoek aan Stuurbrevet.be om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (o.m. het aantal bezoekers van deze site, welke pagina´s bezocht worden en van welke sites bezoekers afkomstig zijn). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren en de aangeboden dienstverlening via deze site te verbeteren en te optimaliseren.