Het stuurbrevet is zoals het rijbewijs van de auto’s een verplicht document welk elke piloot moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt met een lengte vanaf 15 m en een door motor of zeilen voortbewogen pleziervaartuig dat (ongeacht de lengte) meer dan 20 km per uur kan varen. Dit brevet wordt verleend na een staatsexamen welke door enkele erkende watersportfederaties wordt afgenomen.

Er zijn twee soorten Stuurbrevetten: het Beperkt Stuurbrevet en het Algemeen Stuurbrevet.
Met het Beperkt Stuurbrevet (BS) mag overal in België worden gevaren, met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde. Met
het Algemeen Stuurbrevet (AS) mag op alle Belgische binnenwateren, zonder uitzondering, worden gevaren.

Voorwaarden om een beperkt of algemeen stuurbrevet te bekomen: Minimum 18 jaar zijn, een goede fysische conditie hebben (op doktersattest), slagen in het theoretisch examen en tenslotte in orde zijn met de praktijkervaring.
(12 uur aangetoonde actieve ervaring op een boot, ofwel 6 uur ervaring via een erkende vaarschool)

De examenstof voor het theoretische examen: Voor de voorbereiding van het examen kan u het boek “Leidraad voor het stuurbrevet” of de CD-ROM “Het Belgische Vaarbewijs” gebruiken.

Examen: Plaats en uur van het examen worden één week voor het examen medegedeeld. U krijgt dan ook een oproepbrief die u verplicht mee moet nemen naar het examen. Het examen is schriftelijk en bestaat uit een vragenlijst met meerkeuzevragen. U beschikt over 120 minuten (2 uur) om de vragen op te lossen. Om te slagen moet u ten minste 60% van de punten halen.

Praktische ervaring: De praktische ervaring betreft een werkelijke diensttijd aan boord van een pleziervaartuig behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is. Enkel openbare waterwegen komen hiervoor in aanmerking.