Belgisch vaarbewijs aanvragen

Zoals je met de wagen de weg niet op gaat zonder over de nodige stuursmanskunst te beschikken zo geldt dit ook voor wie “de waterweg” opgaat met een pleziervaartuig. Het “Belgisch stuurbrevet”, of als u wil het “Belgisch vaarbewijs” staat garant voor deze kwaliteit. Het brevet is uitgegeven door de Federale Overheids Dienst Mobiliteit en Vervoer.

Stuurbrevet.be; praktijkervaring; praktijkcursus stuurbrevet; praktijkervaring; praktijk cursus

Praktijktest

Een praktijktest is vanaf 1 juli 2021 verplicht bij de aanvraag voor een Belgisch stuurbrevet. Klik door voor meer info over de test en om je test effectief te boeken.

wsv theoriecursus stuurbrevet; cursus stuurbrevet; stuurbrevet.be

Cursus theorie

Waterski Vlaanderen organiseert verschillende cursussen (avond/weekend) om het examen stuurbrevet voor te bereiden. Wie de cursusvolgt, vergroot zijn slaagkansen voor het behalen van het stuurbrevet.

icc; vaarbewijs; stuurbrevet

ICC

International Certificate for operators of pleasure Craft (ICC). Dit is een internationaal erkend vaarbewijs. Dit ICC wordt in tegenstelling tot onze nationale brevetten (stuurbrevet, yachtman, yachtnavigator, …) wel aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.

stuurbrevet.be; marifoon; marifoon installatie; beperkt getuigschrift van radiotelefonist

Marifoon

Motorvaartuigen op de binnenwateren met een romplengte van meer dan 7 m moeten over een marifooninstallatie beschikken. Indien een marifoon aan boord geïnstalleerd is, dan is een ministeriële toelating voor het houden van zend- en ontvangstinstallaties vereist.

Registratiebrief

De registratiebrief vervangt de vlaggenbrief en immatriculatieplaat. Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd zijn.

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959