Reglementering pleziervaart

Op Visuris.be heeft de Vlaamse overheid een uitgebreid overzicht gemaakt van alle reglementen, wetgeving, informatie over waterwegenvergunningen, scheepvaartberichten, … Maar je vind er ook een overzicht van de snelvaartzones, trailerhellingen, …. Kortom alles wat je nodig hebt om correct en veilig gebruik te maken van de Vlaamse waterwegen.
Zowel het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) als de aanvullende reglementen dienen aan boord van een bemand schip aanwezig te zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens toegestaan. Ook waar een apart reglement van toepassing is dient een exemplaar aan boord beschikbaar te zijn.

Via de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer kan je ook alle “federale” regelgeving en bijkomende info terugvinden.

Aanvullende reglementen pleziervaart

Voor alle vaarwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg werden de “Bijzondere reglementen” en “Algemene tijdelijke voorschriften” vervangen door “Aanvullende reglementen”. Ze traden in werking op 12 maart 2023.

Boetes pleziervaart

Sinds 2022 is de Vlaamse Waterweg zelf bevoegd geworden om op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Dat betekent dat de overtredingen die de scheepvaartpolitie vaststelt niet meer naar het parket gaan (waar ze vaak geseponeerd werden), maar nu door de Vlaamse Waterweg zelf geïnd mogen worden. Door de opmaak van een boetecatalogus is het nu voor de gebruiker ook duidelijker welke boetes voor welke overtredingen worden geïnd.

Trekken van waterski

Conform Art. 6.35. van het koninklijk besluit (04/04/2014) Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart gelden een aantal specifieke zaken voor waterski:

 • enkel toegelaten overdag bij een goede zichtbaarheid (minstens 500 m)
 • de piloot die 1 of meer waterskiër(s) trekt, is vergezeld door een medeopvarende (minstens 15 jaar), die persoon is belast is met de sleepdienst en de bewaking van
  de skiër(s)
 • er wordt voldoende afstand gehouden van andere schepen en van de oevers
 • de trekkoord mag niet los in het water worden voortgesleept.
 • het is verboden om personen in de lucht boven het wateroppervlak voort te slepen.

Waterwegenvergunning

Op Vlaamse, bevaarbare, waterwegen moeten, bepaalde, vaartuigen over een waterwegenvergunning beschikken.

De, digitale, vergunning kan je aanvragen voor verschillende periodes. Je kiest immers zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en ze geldig is.
Ten slotte is de vergunning verplicht, ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart.

Verplichte uitrusting pleziervaartuigen

Sinds begin 2021 is er een vernieuwde federale wetgeving rond de verplichte uitrusting in je boot.

De uitrustingseisen hangen af van:

 • het gebruik van uw vaartuig (privaat of bedrijfs- of beroepsmatig)
 • het type vaartuig
 • de registratie van uw vaartuig (enkel binnenwateren of zee + binnenwateren)
 • de zone waarin u wilt varen

Het is dus niet in enkele woorden samen te vatten wat er specifiek wijzigt. Enkele wijzigingen die voor iedereen van toepassing zijn: een radarreflector en een zwemtrap.
De zwemtrap is een nieuwe verplichting die, Waterski & Wakeboard Vlaanderen, jammer genoeg niet heeft kunnen tegenhouden (ook al werd daar zeker en vast voor geijverd)!

 • Boten met binnenboordmotor en een zwemplatform achteraan hoeven geen aparte zwemtrap te hebben. Het zwemplatform geldt hiervoor als zwemtrap.
 • Alle andere boten kunnen dit het gemakkelijkst en goedkoop oplossen door bijvoorbeeld een fender in trapvorm in de boot te leggen.

Certificaat van deugdelijkheid

In de nieuwe wetgeving voor de pleziervaart is er een nieuwe verplichting bijgekomen, voor iedereen die met zijn boot economische activiteiten uitvoert. Het aanbieden van waterskilessen behoort hier ook toe. Meer via de FOD Mobiliteit & Vervoer en in  deze FAQ  privaat-bedrijfsmatig gebruik.

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959