Registratie vaartuig

De registratiebrief vervangt de vlaggenbrief en immatriculatieplaat.

Al wie zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd zijn. In België gebeurd dit aan de hand van een registratiebrief. Buitenlandse registratie kan, als men rechtsgeldig onder de buitenlandse vlag mag varen.

 • Het Nederlands snelheidsnummer wordt niet erkend als buitenlandse registratie.
 • Voor pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als registratiebrief.

registratiebrief; vlaggenbrief ; immatriculatieplaat

Voorwaarden registratie

Pleziervaartuigen met een romplengte vanaf 2,5m (minimumromplengte geldt niet voor waterscooters), en waarvan de eigenaar een band heeft met België moeten worden geregistreerd. De band met België wordt als volgt gezien:

 • als het pleziervaartuig voor meer dan 50% eigendom is van Belgen (of personen die officieel in België wonen)
  of
 • als het pleziervaartuig voor minstens 50% eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO
  of
 • een combinatie van bovenstaande.

Vrijgestelde pleziervaartuigen

De registratieplicht komt te vervallen indien het vaartuig:

 • voor meer dan 12 passagiers wordt bestemd/gebruikt (andere inschrijfprocedure)
 • gebruikt wordt voor brandingsporten
 • dient voor strandvermaak (luchtmatrassen, opblaasbootjes, …) dat niet geschikt is voor een motor
 • kano’s, kajaks, gondels & waterfietsen zijn
 • een overheidsvaartuig is.

Aanvraag registratiebrief

Waterski & Wakeboard Vlaanderen ondersteunt u graag bij de aanvraag. Om alles vlot te laten verlopen vragen we dat dit document (en de hieronder vermelde bijlagen), via mail, wordt bezorgd.
Opgelet, alle documenten die niet in 1 van de 3 landstalen (Nederlands, Frans of Duits) is opgemaakt, daar moet een vertaling van worden toegevoegd. Lopende dossiers die langer dan 90 kalenderdagen openstaan worden door de FOD Mobiliteit & Vervoer geschrapt (waardoor er dus opnieuw een aanmaakkost verschuldigd is).

 • Volmachtformulier (door elke eigenaar een formulier te  ondertekenen).
 • Thuishaven van het pleziervaartuig (de officiële naam van een Belgische stad of gemeente)
 • Eigendomsbewijs (factuur, verkoopcontract of notarisakte) dat minstens deze items bevat:
  • Van de kopers & verkopers:
   • naam & voornaam
   • volledig postadres
   • handtekeningen
  • datum
  • prijs
  • beschrijving vaartuig/motor
 • Nationaliteitsbewijs (beide zijden)
  • In geval van niet-Belgische eigenaar(s), natuurlijke personen, bevat dit minimum geboorteplaats en -datum
  • In geval de niet-Belgische rechtspersoon eigenaar(s) zijn wordt een bijgewerkte kopie van de statuten toegevoegd
 • Conformiteitsverklaring
 • Attest schrapping, als het vaartuig 2e hands werd gekocht en toen onder vreemde vlag voer.
 • Kleurenfoto’s:
  • zijaanzicht
  • rompidentificatienummer (CIN = Craft Identification Number of HIN = Hull Identification Number)
  • CE-markering (vaartuigen vanaf 16 juni 1998).

Bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten​

De vlaggenbrief blijft geldig tot het einde van zijn geldigheidsduur. Het immatriculatiedocument blijft nog geldig, volgens volgend schema:

Immatriculatiedocument Registratiebrief
01/01/2000-31/12/2002 of 01/01/2018 -30/08/2019 <31/12/2023
01/01/1990-31/12/1999 <31/12/2024
< 31/12/1989 <31/12/2025

Voor het verstrijken van de geldigheidsperiode moet het immatriculatiedocument omgezet zijn naar een registratiebrief.

Betaling​

Betalen (€ 110) voor uw registratiebrief kan makkelijk via de webshop of per overschrijving (BE24 7380 1362 0438 – mededeling: naam + voornaam + aanvraag registratiebrief). In drukke periodes kan de aanvraagprocedure een doorlooptijd van 4 à 6 weken bedragen.


Betaling registratiebrief

Termijn​

De registratiebrief is 5 jaar geldig & wordt per post opgestuurd. 6 maanden voor de vervaldag volgt een verwittiging (e-mail of post) om de hernieuwing in orde te brengen. Zijn er geen wijzigingen, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden.

De registratiebrief vervalt echter wanneer het vaartuig:

 • niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden;
 • als eigendom wordt overgedragen (geheel of gedeeltelijk, los van betaling);
 • wijzigt van naam of thuishaven;
 • een ingrijpende verbouwing ondergaat;
 • een nieuwe motor krijgt;
 • gaat varen in nieuwe zones (binnenwateren/zee-binnenwateren);
 • anders wordt ingezet (privaat/bedrijfs- of beroepsmatig).

In deze gevallen moet een nieuwe registratiebrief worden aangevraagd. De vorige registratiebrief wordt automatisch geschrapt.

Opgelet!​

Bij de registratie van een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, moet er een certificaat van deugdelijkheid voorzien worden. Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken, onder strikte voorwaarden.

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959