Aanvraag

Volg onderstaande procedure om een Belgisch vaarbewijs (stuurbrevet) aan te vragen.

 1. Zorg, snel & online via Waterski & Wakeboard Vlaanderen, voor de aanvraag & betaling (€ 55) van uw brevet. Of  kies voor een overschrijving (€ 55 op BE24 7380 1362 0438 – mededeling: naam+voornaam+aanvraag stuurbrevet).
 2. Maak een afspraak (vanaf 15 jaar) voor de theoretische test, per deel (beperkt &/of aanvullend stuurbrevet), en betaal het examengeld (€ 44/deel) aan de overheid.
 3. Maak een afspraak voor de praktijktest.
 4. Vraag uw stuurbrevet aan via het aanvraagplatform.
  *Vergeet niet om je medisch attest (max. 3 maand oud bij aanvraag brevet) mee op te laden.
 5. Van zodra uw aanvraag is goedgekeurd zal u een digitaal brevet kunnen raadplegen/opslaan vanuit het aanvraagplatform.

Opgelet: de uitslag van het theorie-examen, evenals het vaarpraktijk-attest zijn slechts 3 jaar geldig. Daarnaast verkrijg je het brevet slechts op je 16e verjaardag.

Soort

Er zijn twee soorten stuurbrevetten:

 • Beperktgeldig voor de Belgische binnenwateren, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
 • Algemeen (= beperkt + aanvulling algemeen): geldig voor alle Belgische binnenwateren, kusthavens & tot 6 zeemijl.

Ga je dieper op zee dan heb je een brevet Yachtman (tot 200 zeemijl) of Yachtnavigator (voorbij 200 zeemijl) nodig.

Verplicht voor

Zoals je met de wagen de weg niet op gaat zonder over de nodige stuurmanskunst te beschikken zo ook voor wie “de waterweg” opgaat met een pleziervaartuig. Het “Belgisch stuurbrevet”, of als u wil het “Belgisch vaarbewijs” staat garant voor deze kwaliteit. Het brevet is uitgegeven door de FOD Mobiliteit & Vervoer.

De verplichting geldt, om over een stuurbrevet te beschikken, voor wie het water op gaat met een vaartuig dat:

 • een romplengte groter dan 15 meter heeft of
 • door motor voortbewogen, sneller kan varen dan 20 km/uur (ongeacht de lengte)

Ben je piloot van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, dan moet je minstens vergezeld zijn van 1 medeopvarende van 15 jaar oud (Vademecum pleziervaart mei 2017).

Theoretisch examen

Ben je er klaar voor, en voldoe je aan onderstaande voorwaarden, dan kan je het theoretisch examen aanvatten.

 • Op de dag van het theoretisch examen ben je 15 jaar.
 • Een arts (naar keuze) heeft beoordeelt dat je “niet lijdt aan lichaamsgebreken of kwalen die voor de veiligheid van de scheepvaart nadelig kunnen zijn” .
  Dit door een onderzoek van:
  • het gezichtsvermogen, gezichtsscherpte en het kleurenonderscheidingsvermogen;
  • het gehoor;
  • de algemene lichamelijke conditie en gezondheid (de toestand van hart, longen en de bloeddruk)

De examenafspraak leg je zelf vast, klik hieronder, en gaat door in de examencentra van Berchem, Brussel, Oostende of Namen.

Om te slagen neem je de examenstof (beperktaanvullend) door. Het examen bestaat uit een meerkeuzeproef van 30 vragen (per deel) op computer. Ieder examendeel is opgesplitst in examenonderdelen:

 • Reglementen (beperkt 12 vragen, aanvullend 10)
 • Navigatie (beperkt 10 vragen, aanvullend 10)
 • Veiligheid en manoeuvres (beperkt 8 vragen, aanvullend 10)

De minimumscore per examenonderdeel is 50%, daarnaast is de totaalscore minimum 60%.

Praktijktest

Vanaf 01/07/2021 wordt de “praktijkbekwaamheid” aangetoond via een praktijktest, die je via het erkend praktijktestcentrum (°CPC022) van Waterski & Wakeboard Vlaanderen zal kunnen afleggen. De praktijktest kan je afleggen vanaf 15 jaar (Art. 4.14 – KB  pleziervaart), weliswaar verkrijg je het brevet pas vanaf 16 jaar (Art. 4.6 – KB  pleziervaart).

Duplicaat

Is je brevet verloren, gestolen, beschadigd, onleesbaar, kloppen de gegevens niet, … of heb je het brevet nooit ontvangen, dan kan je een duplicaat aanvragen via het aanvraagplatform. Let wel, er wordt geen fysiek brevet meer bezorgd. Via het aanvraagplatform heeft u altijd toegang tot uw digitaal brevet.

Gelijkwaardigheid

De evaluatiecommissie pleziervaart onderzoekt, eventuele certificaten die gelijkwaardig zouden zijn aan het Belgisch stuurbrevet.

Ben je in het bezit van 1 van onderstaande brevetten, dan kan je varen op Belgische scheepvaartwegen varen zonder een Belgisch vaarbewijs te hebben:

 • Yachtnavigator, Yachtman, Vaarbewijs A & Rijnschipperspatent zijn gelijkgesteld met een algemeen stuurbrevet.
 • Vaarbewijs B is gelijkgesteld met een beperkt stuurbrevet.
 • Ook een aantal beroepsbrevetten zijn gelijkwaardig.

Houders van een aantal buitenlandse certificaten voor de pleziervaart mogen op de Belgische binnenwateren varen zonder in bezit te zijn van een Belgisch vaarbewijs. Dit buitenlands certificaat geeft evenwel geen recht op een Belgisch stuurbrevet.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959