Aanvraag

Volg onderstaande procedure om een Belgisch vaarbewijs (stuurbrevet) aan te vragen.

 1. Zorg, snel & online via Waterski & Wakeboard Vlaanderen, voor de aanvraag & betaling (€ 55) van uw brevet.
  Of maak gebruik van het aanvraagformulier + medisch attest van de overheid en schrijf (€ 55) over (BE24 7380 1362 0438 – mededeling: naam+voornaam+aanvraag stuurbrevet).
 2. Maak een examenafspraak per deel (beperkt/aanvulling algemeen).
 3. Betaal het examengeld (€ 44) per examendeel aan de overheid.
 4. Bezorg stuurbrevet@waterski.be  via 📧:
  *
  Aanvraagformulier brevet + medisch attest (2 aparte bijlages)
  * Kopie identiteitskaart (beide zijden)
  * Examenuitslag(en)
  * Vaarpraktijkattest (vanaf 01/07/2021 praktijktest)

Opgelet: bij aanvraag mag het medisch attest (verwerkt in het aanvraagformulier) maximum 3 maand oud zijn. De uitslag van het theorie-examen, evenals het vaarpraktijk-attest zijn slechts 3 jaar geldig.

Belgisch stuurbrevet oftewel vaarbewijs

Zoals je met de wagen de weg niet op gaat zonder over de nodige stuursmanskunst te beschikken zo geldt dit ook voor wie “de waterweg” opgaat met een pleziervaartuig. Het “Belgisch stuurbrevet”, of als u wil het “Belgisch vaarbewijs” staat garant voor deze kwaliteit. Het brevet is uitgegeven door de FOD Mobiliteit & Vervoer.

De verplichting geldt, om over een stuurbrevet te beschikken, voor wie het water op gaat met een vaartuig dat:

 • een romplengte groter dan 15 meter heeft of
 • door motor voortbewogen, sneller kan varen dan 20 km/uur (ongeacht de lengte)

Ben je piloot van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, dan moet je minstens vergezeld zijn van 1 medeopvarende van 15 jaar oud (Vademecum pleziervaart mei 2017).

Soort

Er zijn twee soorten stuurbrevetten:

 • Beperktgeldig voor de Belgische binnenwateren, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
 • Algemeen (= beperkt + aanvulling algemeen): geldig voor alle Belgische binnenwateren, kusthavens & tot 6 zeemijl.

Ga je dieper op zee dan heb je een brevet Yachtman (tot 200 zeemijl) of Yachtnavigator (voorbij 200 zeemijl) nodig.

Theoretisch examen

Ben je er klaar voor, en voldoe je aan onderstaande voorwaarden, dan kan je het theoretisch examen aanvatten.

 • Op de dag van het theoretisch examen ben je 15 jaar.
 • Een arts (naar keuze) heeft beoordeelt dat je “niet lijdt aan lichaamsgebreken of kwalen die voor de veiligheid van de scheepvaart nadelig kunnen zijn” .
  Dit door een onderzoek van:
  • het gezichtsvermogen, gezichtsscherpte en het kleurenonderscheidingsvermogen;
  • het gehoor;
  • de algemene lichamelijke conditie en gezondheid (de toestand van hart, longen en de bloeddruk)

De examenafspraak leg je zelf vast door hier in te loggen (eID kaart of via de Itsme-app). Het examen wordt afgelegd op computer in de examencentra van Berchem, Brussel, Oostende of Namen.
Verplicht mee te brengen naar het examen: de uitnodigingen (met het unieke examennummer) + identiteitskaart mee. Schrijfmateriaal en een eenvoudig rekenmachine mag je meebrengen, kladpapier ligt ter beschikking.

Om te slagen neem je de examenstof (beperktaanvullend)door. Het examen bestaat uit een meerkeuzeproef van 30 vragen (per deel) op computer. Ieder examendeel is opgesplitst in examenonderdelen:

 • Reglementen (beperkt 12 vragen, aanvullend 10)
 • Navigatie (beperkt 10 vragen, aanvullend 10)
 • Veiligheid en manoeuvres (beperkt 8 vragen, aanvullend 10)

De minimumscore per examenonderdeel is 50%, daarnaast is de totaalscore minimum 60%.

Praktijktest

Vanaf 01/07/2021 wordt de “praktijkbekwaamheid” aangetoond via een praktijktest, die je via het erkend praktijktestcentrum (°CPC022) van Waterski & Wakeboard Vlaanderen zal kunnen afleggen. De praktijktest kan je afleggen vanaf 15 jaar (Art. 4.14 – KB  pleziervaart), weliswaar verkrijg je het brevet pas vanaf 16 jaar (Art. 4.6 – KB  pleziervaart).

Duplicaat

Is je brevet verloren, gestolen, beschadigd, onleesbaar, kloppen de gegevens niet, … of heb je het brevet nooit ontvangen, dan kan je een duplicaat aanvragen (€ 23). Bezorg het formulier (en eventuele bijlages) via mail rechtstreeks aan de overheid.

Gelijkwaardigheid

De evaluatiecommissie pleziervaart onderzoekt, eventuele certificaten die gelijkwaardig zouden zijn aan het Belgisch stuurbrevet.

Ben je in het bezit van 1 van onderstaande brevetten, dan kan je varen op Belgische scheepvaartwegen varen zonder een Belgisch vaarbewijs te hebben:

 • Yachtnavigator, Yachtman, Vaarbewijs A & Rijnschipperspatent zijn gelijkgesteld met een algemeen stuurbrevet.
 • Vaarbewijs B is gelijkgesteld met een beperkt stuurbrevet.
 • Ook een aantal beroepsbrevetten zijn gelijkwaardig.

Houders van een aantal buitenlandse certificaten voor de pleziervaart mogen op de Belgische binnenwateren varen zonder in bezit te zijn van een Belgisch vaarbewijs. Dit buitenlands certificaat geeft evenwel geen recht op een Belgisch stuurbrevet.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959