Vergunning

Pleziervaartuigen, die meer dan 7 m romplengte hebben, moeten (art. 4.06 §2 van het KB algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de
binnenwateren d.d. 24/09/2006) op de binnenwateren  een marifoon aan boord hebben.
Daarvoor is een vergunning nodig. Vervolgens moet diegene die de marifoon bedient ook over het correcte getuigschrift beschikken.

Het BIPT (Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie – dienst BMR) is bevoegd voor het uitschrijven van deze certificaten & getuigschriften.

De info voor de aanvraag van een vergunning is hier terug te vinden.


stuurbrevet.be; marifoon; marifoon installatie; beperkt getuigschrift van radiotelefonist

Getuigschrift

Wie het toestel hanteert moet over een “beperkt getuigschrift van radiotelefonist van scheepsstation (VHF)” beschikken.

Bijkomstig, als je over een vast gemonteerd toestel met een DSC-functie (rode knop) beschikt, moet je houder zijn van een SRC-bedieningscertificaat. Als eerste moet je hiervoor een verplichte cursus volgen.

Voor de beide (VHF & SRC) examens moet je rechtstreeks bij het BIPT inschrijven.

Voorbereiden op het examen kan via zelfstudie (boek of online cursus) of door een klassikale cursus te volgen.

Ben je het marifoonbrevet verloren dan kan je eenvoudigweg, per mail, een duplicaat aanvragen.

SRC & GMDSS

Voor toestellen die op andere frequenties dan VHF uitzenden, of onderdelen van het GMDSS-systeem (bijv. DSC, EPIRB, SART, Satcom, enz.), is een SRC-certificaat (Short Range Certificate) verplicht. Eerst moet je, in een door het BIPT erkend opleidingscentrum, een cursus (minstens 8u, 4u theorie & 4u praktijk) volgen. Na de cursus ontvang je een attest (slechts 1 jaar geldig), en tenslotte kan je je inschrijven voor het examen. 

Contact BIPT

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
📍  Ellipsgebouw C – Koning Albert II-laan 35 bus 1 – 1030 Brussel

📧  maritime@bipt.be
🌐  bipt.be 
☎️
  +32 (0)2 226 88 57 (van 🕘 tot 🕛)
📠 +32 (0)2 226 89 85

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959