Verplichte uitrusting

Welke uitrusting moet je zeker aan boord te hebben?

Er staat een nieuwe lijst, wordt vermoedelijk pas in de maand mei 2020 gepubliceerd, van verplichte uitrusting te verwachten. Deze zal rekening houden met welke afstand tot de kust het schip zal varen. Pleziervaartuigen ingeschreven voor de ‘binnenwateren’, moeten bovendien alles aan boord hebben dat op de specifieke daarvoor opgemaakte lijst staat. Anderzijds zijn schepen, ingeschreven voor ‘zee en binnenwateren’, onderworpen aan een bijkomende lijst.

Deze lijsten worden in samenspraak met de sector de komende jaren telkens bijgewerkt. Zo zal vlot het gebruik van nieuwe, moderne middelen mogelijk zijn.

Voorlopig blijft aan boord uiteraard nodig alles van de bestaande uitrustingslijst, zie uitrusting.